top of page

Hygyrchedd

Yn Y Tŷ Gwyrdd rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb, waeth beth fo'u gallu, yn gallu defnyddio ein gwefan a'n gwasanaethau trwy sicrhau bod y cynnwys yn hygyrch ac yn hawdd ei ddefnyddio trwy:

  • Gosod iaith gyntaf / ail iaith y wefan ac ychwanegu testun amgen at ddelweddau i baratoi ar gyfer y rhai sy'n defnyddio darllenwyr sgrin

  • Mae'r wefan hon wedi'i optimeiddio ar gyfer darllenwyr sgrin NVDA, Voiceover a Talkback.

  • Mae dangosyddion gweledol wedi'u galluogi.

  • Profwyd y gorchymyn DOM ar y wefan hon i sicrhau bod ymwelwyr â’r safle sy'n defnyddio darllenwyr sgrin hygyrchedd yn gallu llywio o amgylch y wefan mewn trefn resymegol.

  • Mae'r wefan yn osgoi defnyddio fformatio gydag italig, i gyd mewn priflythrennau a meintiau ffont bach ac yn sicrhau bod digon o wrthgyferbyniad rhwng y ffont a'r cefndir

  • Mae symudiadau wedi'u lleihau ar y wefan e.e. ni osodir fideos i chwarae'n awtomatig. Bydd is-deitlau ar fideos.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal a chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

Rydym yn edrych yn barhaus ar ffyrdd o wella ein hygyrchedd ac os ydych chi'n cael unrhyw anhawster cyrchu cynnwys y wefan, cysylltwch â ni e-bost helo@ytygwyrdd.cymru 

bottom of page