top of page

Cyfleoedd Cyflogaeth

Crëwyd Y Tŷ Gwyrdd i gynnig lle ysbrydoledig, cynhwysol a chroesawgar i'r gymuned leol ddod at ei gilydd i gymdeithasu, siopa'n lleol, lleihau effaith amgylcheddol, cynyddu lles, darparu lleoliad ar gyfer cynnal gweithgareddau cymunedol hwyliog sy'n hyrwyddo lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu, a chynnwys celf a chrefft.


Os yw gweithio gyda'r gymuned leol yn rhywbeth rydych chi'n angerddol amdano ac rydych chi'n poeni am yr amgylchedd, beth am gysylltu.

 

karen@ytygwyrdd.cymru

YMUNWCH Â’N TÎM!

Rheolaeth Cyswllt Cymunedol  Digwyddiadau /Cynorthwyydd Siop (rôl ddeuol)


Os hoffech chi ddarganfod mwy

bottom of page