Cyfleoedd Cyflogaeth

Crëwyd Y Tŷ Gwyrdd i gynnig lle ysbrydoledig, cynhwysol a chroesawgar i'r gymuned leol ddod at ei gilydd i gymdeithasu, siopa'n lleol, lleihau effaith amgylcheddol, cynyddu lles, darparu lleoliad ar gyfer cynnal gweithgareddau cymunedol hwyliog sy'n hyrwyddo lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu, a chynnwys celf a chrefft.


Os yw gweithio gyda'r gymuned leol yn rhywbeth rydych chi'n angerddol amdano ac rydych chi'n poeni am yr amgylchedd, beth am gysylltu.

 

helo@ytygwyrdd.cymru

YMUNWCH Â’N TÎM!
RHEOLAETH CYSWLLT CYMUNEDOL A DIGWYDDIADAU

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 14 Chwefror 2022 (hanner nos)

Os hoffech gael gwybod mwy

Swydd Wag CYNORTHWYYDD SIOP, Siop Ail-Lenwi Gymunedol

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 28 Chwefror (hanner nos).

Os hoffech gael gwybod mwy