top of page

 Caffi

Bydd y caffi yn cynnig amrywiaeth o fwyd cartref syml wedi'i wneud â chynnyrch lleol o ansawdd. Mwynhewch goffi a chacen yn y bore gyda ffrindiau neu gwrdd â'r teulu am ginio yn ein caffi croesawgar sy'n addas i deuluoedd.

bottom of page