top of page

Cynnig Cyfranddaliadau Y Tŷ Gwyrdd

Community Shares Standard logo.png

Y Cynnig


Dyma wahoddiad i chi ddod yn gyfranddaliwr Y Tŷ Gwyrdd, i fod yn rhan o ddatblygu'r cyfleuster cymunedol cydweithredol hwn yn Ninbych i ddarparu'r hyn rydych ei angen a’i eisiau yn eich tref.  
Ymunwch â ni i gefnogi a bod yn rhan o'r fenter newydd gyffrous hon. 


Bydd arian a godir o'r cynnig cyfranddaliadau hwn yn cael ei ddefnyddio i helpu i sicrhau bod arian grant sylweddol ar gael ar gyfer caffael a datblygu safleoedd parhaol sy'n eiddo i'r gymuned, gyda'r nod o helpu i adfywio canol y dref, dathlu a hyrwyddo cymuned leol, darparu cyfleoedd cyflogaeth cyflog byw gwirioneddol a gwirfoddoli, a chefnogi amgylchedd mwy cynaliadwy i ni a chenedlaethau'r dyfodol gyda'n gilydd.
Helpwch ni i gyflawni gweledigaeth gyfunol ~ ysbrydoli newid i gefnogi dyfodol cynaliadwy.
Bydd y cynnig cyfranddaliadau yn rhedeg trwy gydol Mai gan ddechrau ddydd Sadwrn 1 Mai a dod i ben ddydd Llun 31 Mai.


Yr isafswm buddsoddiad yw £30.


Bachwch ar y cyfle gwych hwn yn gyflym rhag colli allan! 


Cofrestrwch yma

Gallwch naill ai lawrlwytho'r ffurflen gais yma a'i hanfon trwy e-bost neu ei phostio atom neu gallwch lenwi'r ffurflen gais ar-lein isod.

 

Dyfernir y Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol gan yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol i gynigion sy'n bodloni safonau cenedlaethol o arfer da. I gael rhagor o wybodaeth am gyfranddaliadau cymunedol, y Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol a'r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol ewch i: https://www.uk.coop/start-new-co-op/support/community-shares/standards

cofrestriad FCA # 8412 | Gellir dod o hyd i’r ddogfen lywodraethu yma https://mutuals.fca.org.uk/Search/Society/30683
 

Ffurflen Gais Cyfranddaliad Cymunedol Y TyGwyrdd 

Llenwch y cais gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein hon neu lawrlwythwch y ffurflen gais a'i hanfon trwy e-bost i helo@ytygwyrdd.cymru Neu trwy'r post i Y Ty Gwyrdd (Threads gynt), Back Row, Dinbych, LL 16 3TE

bottom of page