top of page
Events logo.jpg

Gwyl Hydref Tŷ Gwyrdd Autumn Festival
Dinbych
Sadwrn 19 Tachwedd

Gŵyl Tŷ Gwyrdd – Gŵyl Gymunedol sy’n dathlu crewyr, gwneuthurwyr a chynhyrchwyr lleol
Ymunwch â ni ddydd Sadwrn 19 Tachwedd 2022 yn Neuadd y Dref Dinbych ar gyfer digwyddiad drwy’r dydd sy’n addas i deuluoedd gan gynnwys Stondinau Celf, Crefft, Bwyd a Diod, Gweithdai a Cherddoriaeth Fyw
10yb – 11yh
Tocynnau ar gael ar gyfer gweithdai (nifer cyfyngedig) a gig cerddoriaeth fin nos ar ein gwefan (isod) 

UK GOV_WALES_BLK_MASTER_DUAL_AW (002).png
DCC_logo_CMYK (002).jpg

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

bottom of page