top of page

Mae Angen Gwirfoddolwyr!

AR GYFER EIN DIGWYDDIAD DATHLU CYMUNEDOL

DYDD SADWRN 19 TACHWEDD 2022

Neuadd y Dref Dinbych


Byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn gallu sbario ychydig o amser i helpu gyda'n digwyddiad.

Fel ‘diolch’ byddwn yn cynnig mynediad am ddim i un i’r digwyddiad cerddoriaeth gyda’r nos.

Rydym yn chwilio am help gyda:

8am - 10am Gosod y pebyll tu allan

4pm - 6pm Tynnu’r pebyll i lawr

8am -10am Rheoli traffig

4pm – 6pm Rheoli traffig

9.30am – 4pm Helpu arweinwyr y gweithdai crefft (i fyny'r grisiau)

4pm – 6pm Tynnu’r farchnad dan do i lawr a gosod pethau i fyny ar gyfer y digwyddiad cerddoriaeth gyda'r nos

6.30pm – 11pm Mynedfa: gwirio tocynnau rhagdaledig/gwerthu tocynnau wrth y drws

6.30-11pm Bar

Os ydych yn gallu helpu, cysylltwch â ni drwy e-bost events@ytygwyrdd.cymru neu gadewch neges ar ein tudalen Facebook Diolch!0 views0 comments

Comments


bottom of page