Roast 4.

 

Tasting notes: Peach, Mango, Apple, Brown sugar and Milk chocolate. 

 

Nodiadau blas: Eirinen wlanog, Mango, Afal, Siwgwr brown a Siocled llaeth.

 

This coffee is a Natural process Heirloom varietal. Mustefa Abakeno is a smallholder with an 18 hectare farm located 2040masl near Agaro in Western Ethiopia. Their coffee processing is split into 50/50 (Wet/Natural) processing as water is limited in the area. 

 

Rhost 4. 

 

Coffi proses Naturiol yw yr amrywogaethol Heirloom hwn. Tyddynnwr yw Mustefa Abakeno gyda fferm 18 hectar wedi ei leoli 2040mulm ger Agoro yng Ngorllewin Ethiopia. Caiff y coffi ei rannu mewn proses 50/50 gwlyb/naturiol am fod dŵr yn gyfyngedig yn yr ardal.

Ethiopian Organic Coffee Beans - Mustefa Abakeno

SKU: PLU 1301
£2.40Price