top of page

Roast 4.

 

Tasting notes: Orange, Marmalade, Caramel and Milk chocolate.

 

The Coffee Gardens Project has been established to improve farmer's income and livelihoods and environmental protection in the area. The coffee gardens are based at 1400-1800 masl and grow Nyasaland, SL14 and SL28 veriatals and use a wet process.

 

Rhost 4.

 

Nodiadau blas: Oren, Marmalade, Caramel a Siocled llaeth.

 

Cafodd Prosiect Gerddi Coffi ei sefydlu i wella incwm a bywoliaeth y ffermwyr ac i amddiffyn amgylchfyd yr ardal. Mae Gerddi Coffi wedi ei leoli 1400-1800mulm ac maent yn tyfu mathau Nyasaland SL14 ac SL28 ac yn defnyddio y broses golchi.

Coffee Beans - Ugandan Coffee Gardens Project

SKU: PLU 1304
£2.40Price
100 Grams
    bottom of page