top of page

Roast 4

 

Tasting notes: Pink Grapefruit and Bergamot, Apricot compote and Sweet maple syrup.

 

Howari village is located in Al-Qafar District in central Yemen. This lot is made up with the Jaadi varietal and is grown at 1600-1950masl by 1000 farmers. This processed by drying via the natural process on their roofs for 6-12 days.

 

Rhost 4

 

Nodiadau blas: Grawnffrwyth pinc, Bergamot, Compote bricyll, a Surop masarn melys.

 

Mae pentref Howari wedi'i leoli yn Ardal Al-Qafar yng nghanol Yemen. Mae'r lot hon yn cynnwys y amrywogaeth Jaadi ac fe'i tyfir yn 1600-1950masl gan 1000 o ffermwyr. Proseswyd hyn trwy sychu trwy'r broses naturiol ar eu toeau am 6-12 diwrnod.

Coffee Beans - Yemen

SKU: PLU 1344
£2.40Price
100 Grams
    bottom of page