top of page

Beth sydd ymlaen .......

Events logo.jpg

Yn gynharach eleni cawsom gyllid oddi wrth Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU Cyngor Sir Ddinbych sydd wedi ein galluogi i gyflogi dau Gydlynydd Digwyddiadau sydd wedi bod yn gweithio’n ddiwyd tuag at ein digwyddiad lansio cyntaf Gŵyl Tŷ Gwyrdd, yr ydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd yn ddigwyddiad trwy’r dydd/gyda’r nos ar ddydd Sadwrn 18fed o Fehefin yn Neuadd y Dref, Tafarn y Guildhall, Canolfan Gymunedol Eirianfa ac wrth gwrs Y Tŷ Gwyrdd.


Mae’r digwyddiad yn ddathliad o grewyr, gwneuthurwyr a chynhyrchwyr lleol, celf, cerddoriaeth, bwyd, coginio Eidalaidd, ioga, chwilota am fwyd, cyflwyniadau, arddangosiadau, a Chynulliad y Bobl cyntaf erioed Dinbych yn trafod ‘Sut gallwn ni gryfhau ein rhwydweithiau bwyd lleol’.

Wrth i fwy o fanylion gael eu cwblhau byddwn yn diweddaru'r wefan a'n rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol gyda newyddion felly cofiwch ymweld â nhw'n rheolaidd i gael y newyddion diweddaraf.

Cysylltwch i gael gwybod am gyfraddau consesiynol.

Eisiau ymuno â ni fel stondinwr?

Ffurflen gais stondinwyr  Telerau ac Amodau stondinwyr

 

Mwy o wybodaeth

I gofrestru neu wirfoddoli yng Ngŵyl Y Tŷ Gwyrdd e-bostiwch  events@ytygwyrdd.cymru

Cynulliad Y Bobl

 

A Chynulliad y Bobl cyntaf erioed Dinbych yn trafod ‘Sut gallwn ni gryfhau ein rhwydweithiau bwyd lleol.

Digwyddiad trwy'r dydd

Canolfan Gymunedol Eirianfa

llwytho i lawr mwy o wybodaeth.

I gofrestru neu wirfoddoli ar gyfer Cynulliad y Bobl e-bostiwch: peoplesassembly@ytygwyrdd.cymru

​Mae’n ffordd wych o gwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau i hyrwyddo lles a chyfleoedd yn ein tref. 

UK GOV_WALES_BLK_MASTER_DUAL_AW (002).png
DCC_logo_CMYK (002).jpg

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

bottom of page