top of page

Clwb Garddio Ar Ôl Ysgol I Blant

Er gwaetha’r glaw trwm yr wythnos diwethaf, fe lapiom yn gynnes a mwynhau mynd allan i blannu letys gyda Rod o'r Woodland Skills Centre. Roedd yn anhygoel gweld y planhigion tomato yr oedd disgyblion Ysgol Pendref wedi’u plannu'r wythnos cynt wedi dyblu o ran maint!


Bydd y sesiwn nesaf ddydd Iau 27 Mai am 3.30pm yn Ysgol Pendref. Gwisgwch eich esgidiau glaw a dewch draw i ymuno â ni ar gyfer sesiwn garddio deuluol hwyliog.

3 views0 comments

Comments


bottom of page