Cynnig Cyfranddaliadau

Diolch am yr holl gefnogaeth ac anogaeth a gawsom hyd yn hyn.

Rydym wrth ein boddau o fod wedi codi dros £6,000!


Bydd y cynnig cyfranddaliadau yn parhau ar agor tan ddiwedd Mehefin 2021.