top of page

Cynnig Cyfranddaliadau Cymunedol

Dim ond 1 wythnos ar ôl i fuddsoddi yn Y Tŷ Gwyrdd. Peidiwch â methu’r cyfle hwn i fod yn berchen ar gyfranddaliadau ym menter gymunedol ddiweddaraf Dinbych.


Cysylltwch i ddarganfod mwy (helo@ytygwyrdd.cymru), neu yn well fyth, dewch draw i’n gweld, a chlywed mwy am y fenter a blasu ein cynnyrch lleol hyfryd.

Gallwch fuddsoddi am gyn lleied â £30.


Cymerwch ran. Byddwch yn rhan o’r fenter gymunedol gyffrous newydd hon.


Mwy o wybodaeth yn: www.ytygwyrdd.cymru.
1 view0 comments

Comments


bottom of page