top of page

GALW AM GYNWYSYDDION GWAG | EMPTY CONTAINERS WANTED

Gobeithio bod pawb wedi bod yn cadw'n iawn yn ystod yr amseroedd heriol hyn.

Rydym yn annog i chi ail-lenwi ac ail-ddefnyddio’r cynwysyddion sydd gennych eisoes er mwyn lleihau’r gwastraff diangen sy’n mynd i safleoedd tirlenwi.


Os oes gennych gynwysyddion gwag a diangen gartref, byddem wrth ein bodd yn eu derbyn er mwyn i eraill eu hailddefnyddio.


Gallwch adael rhoddion yn ein siop - Y Tŷ Gwyrdd, Back Row, Dinbych, LL16 3TE.


Diolch :)


 

We hope everyone has been keeping well during these challenging times.

We encourage re-filling and re-using containers you already have to reduce unnecessary waste going to landfill.


If you have spare, unwanted empty containers at home we would love to take them off your hands for others to re-use.


Donations can be dropped at our shop – Y Tŷ Gwyrdd, Back Row, Denbigh, LL16 3TE.


Diolch : )


2 views0 comments

Comentarios


bottom of page