top of page

Neges I Gwsmeriad

Diolch am eich cefnogaeth yn ein hwythnos gyntaf o fasnachu. Mae wedi bod yn hyfryd cwrdd â hen ffrindiau a rhai newydd.


Hoffem gynnig ein hymddiheuriadau diffuant a’ch gwahodd i alw i mewn am 500g o rawnfwyd neu geirch am ddim os ydych chi wedi prynu’r rhain gennym yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Oherwydd gwall meddalwedd cododd y til ormod arnoch.


Prisiau cywir:

Ceirch £0.65/500g

Ceirch Organig £1.00/500g

Creision Bran £1.45/500g

Miwsli Moethus £1.60/500g

Crensh Mefus £1.85/500g

Crensh Masarn a Phecan £1.85/500g

Ceirch £0.65/500g

Ceirch Organig £1.00/500gDiolch, Tîm y Tŷ Gwyrdd

 

Browse and shop online at www.ytygwyrdd.cymru/shop-all
57 views0 comments

Comments


bottom of page