top of page

Rhaglen Start Up Plus . Start Up Plus Programme


Sylfaenydd Y Tŷ Gwyrdd, Marguerite Pearce, yn cael ei dewis i ymuno â’r Rhaglen Start Up Plus ar gyfer entrepreneuriaid cymdeithasol.


Mae Brewin Dolphin, y rheolwr cyfoeth, mewn partneriaeth â’r Ysgol Entrepreneuriaid Cymdeithasol (SSE), wedi gorffen dewis o 16 entrepreneur cymdeithasol o bob rhan o’r DU ar gyfer rhaglen Start Up Plus yr SSE. Rydym yn falch iawn o fod yn un o'r entrepreneuriaid cymdeithasol sy'n manteisio ar y rhaglen.


Dywedodd Rosie Richardson-Aitken, rheolwr cyfrifoldeb corfforaethol, Brewin Dolphin: “Mae rhaglen Start Up Plus yr SSE yn ffordd wych o feithrin talent entrepreneuraidd tra hefyd yn dod o hyd i newidwyr cymdeithasol y dyfodol. Yn ystod y broses asesu a dethol, gwelsom rai syniadau menter gymdeithasol hyfryd a oedd yn arddangos y weledigaeth sydd gan bobl ar gyfer effeithio ar newid cadarnhaol mewn cymdeithas. Rydym yn gyffrous i weld sut y bydd yr entrepreneuriaid cymdeithasol hyn nawr yn adeiladu ac yn tyfu eu busnesau.”


Dywedodd Sacha Rose-Smith, cyfarwyddwr rhaglenni a dysgu, Yr Ysgol ar gyfer Entrepreneuriaid Cymdeithasol: “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Brewin Dolphin i redeg rhaglen ddysgu chwe mis yn seiliedig ar weithredu ar gyfer entrepreneuriaid cymdeithasol lefel dechreuol. Mae'r garfan ar gyfer y rhaglen SSE newydd hon yn amrywiol ac yn gweithio ar brosiectau cyffrous sy'n amrywio o rithwirionedd i ffasiwn gynaliadwy. Fedrwn ni ddim aros i weld sut y maent yn datblygu trwy gydol eu taith gyda ni a defnyddio eu sefydliadau i newid bywydau a thrawsnewid cymunedau.”

 

Brewin Dolphin, the wealth manager, in partnership with the School for Social Entrepreneurs (SSE), has successfully completed the selection of 16 social entrepreneurs from across the UK to the SSE’s Start Up Plus programme. We are delighted to be one of the social entrepreneurs taking advantage of the programme.


Rosie Richardson-Aitken, corporate responsibility manager, Brewin Dolphin, said: “The SSE’s Start Up Plus programme is a fantastic way to nurture entrepreneurial talent whilst also finding the social changemakers of the future. During the assessment and selection process, we saw some wonderful social enterprise ideas that showcased the vision people have for affecting positive change in society. We are excited to see how these social entrepreneurs will now build and grow their businesses.”


Sacha Rose-Smith, director of programmes and learning, The School for Social Entrepreneurs, said: “We are delighted to be working in partnership with Brewin Dolphin in running a six-month action-based learning programme for start-up level social entrepreneurs. The cohort for this new SSE programme is diverse and working on exciting projects ranging from virtual reality to sustainable fashion. We can’t wait to see how they develop throughout their journey with us and use their organisations to change lives and transform communities.”

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page