top of page

SHOW THE LOVE – dathliad blynyddol o bopeth sy’n annwyl i ni ac yr ydym eisiau eu diogelu rhag effei

SHOW THE LOVE – dathliad blynyddol o bopeth sy’n annwyl i ni ac yr ydym eisiau eu diogelu rhag effeithiau gwaethaf yr argyfwng hinsawdd. Mae pobl o bob rhan o'r DU yn defnyddio pŵer calonnau gwyrdd i ymuno â'i gilydd a gofyn i'r bobl sy'n gwneud y penderfyniadau fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.


Anfonwch eich calon werdd chithau, mewn unrhyw ffurf ar gelf, i Y Tŷ Gwyrdd, Lon Gefn, Dinbych, LL16 3TE erbyn diwedd mis Chwefror.Bydd y dyluniad mwyaf creadigol yn ennill 4 ail-lenwad sampl o'u dewis o'n hystod newydd o gynhyrchion cartref hylifol y gallwch eu hail-lenwi. 

SHOW THE LOVE – an annual celebration of everything we care about and want to protect from the worst impacts of the climate crisis. People from across the UK use the power of green hearts to join together and ask decision makers to tackle the climate crisis.


Send in your green heart craft, in any art form to Y Tŷ Gwyrdd, Back Row, Denbigh, LL16 3TE by the end of February.


The most creative design will win 4 sample re-fills of their choice from our new range of liquid re-fill household products.

0 views0 comments

Comments


bottom of page