Hyb Cymunedol yn Ninbych

Eich Tref, Eich Gofod.

Siopa, Chwarae, Creu, Ail-lenwi.

Cymerwch ran, mae croeso i bawb!

Dewch i siopa'n lleol, rhannu syniadau, bod yn greadigol a chael paned.

Cynhyrchion lleol, masnach deg a dim gwastraff

Wedi'i grefftio'n ofalus ar gyfer y bobl sy'n malio

Amrywiaeth o gynhyrchion o safon, o ffynonellau lleol y byddwch wrth eich bodd â nhw!

“Rwy’n ceisio siopa cymaint ag y gallaf mewn siopau lleol ynghyd â lleihau pecynnu lle bo modd trwy brynu mewn swmp. Rwy’n credu y bydd y gymuned leol yn elwa’n fawr o gael menter gymunedol fel Y Tŷ Gwyrdd.”